سخنرانی
زمان: 7 اردیبهشت 1358 / 29 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: کارگران و کشاورزان از دید اسلام
حضار: کارگران چیت سازی تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام برای همه اقشار و برای همه بندگان خدا، برای همه مستضعفین ارزش قائل است؛ برای همه کارگران و قشر کشاورزان ارزش بیشتر قائل است. کارگران و کشاورزان از اقشار با ارزشند (1) که اسلام به آنها توجه دارد. اینها که می‌خواهند بین کارگر و کشاورز تفرقه بیندازند، مفسدین فی الارض هستند. اینها کشاورزی را نمی‌خواهند تحقق پیدا کند و کارخانه‌ها را نمی‌خواهند راه بیفتد برای اینکه اگر اینها راه بیفتد، مملکت آرامش پیدا می‌کند و دست خائنین کوتاه می‌شود.
بیدار باشید برادران کارگر! که اسلام در خدمت شماست نه اینها. اینها مخالفند؛ اینها می‌خواهند با آشوبهایی که بپا می‌کنند و هر روز [به‌] بهانه‌ای در بین اقشار می‌افتند و آشوب می‌کنند، می‌خواهند آرامش را از مملکت سلب کنند تا دست دیگران را باز کنند. اینها را در کارخانه‌های خود راه ندهید که چون موریانه‌اند و کارخانه‌های شما را از بین می‌برند. خداوند کید خائنین را فلج کند. خداوند این دست خائنین را قطع کند. خداوند ملت مسلم را با اتحاد به پیش ببرد ...