حالا این برنامه‌ها در جای دیگر پیاده شده و شما محروم مانده اید؛ چنین گمانی نکنید.
اجرای احکام اسلام
من از شماها تمنا دارم که سوء ظن به برادرهایتان نبرید. چنانچه ما سوء ظن نسبت به شما نداریم، شما هم نسبت به دولتتان، نسبت به ما، سوء ظن نداشته باشید، که ما می‌خواهیم خیر، یک قشری را بالا ببریم! این مال طاغوت بود؛ اینکه یک دسته‌ای نوکر برای خودشان می‌خواستند درست کنند، و برای خودشان دارودسته درست کنند و .....
همه ملت از خودمان است، و ما خودمان هم از همه ملت هستیم. و ما همه خدمتگزار شما و ملت هستیم. من اطمینان می‌دهم به شما، که همه این مسائلی را که شما دارید حل بشود. قضیه اینکه آنجا امن و امان باشد و قضیه امنیتش باشد، البته ما تماس می‌گیریم با ستاد ارتش، با ژاندارمری، و سفارش می‌کنیم راجع به این. ان شاء الله همه موفق و مؤید باشید.
ان شاء الله خداوند همه شما را تأیید کند، و همه ما با شما در تحت لوای اسلام و برای خدا و برای قرآن همه با هم این نهضت را حفظ بکنیم؛ و برسانیم به آنجایی که احکام اسلام را در خارج عیناً ببینیم، آن احکامی که همه قشرها را - علی السوا - هیچ کس را بر هیچ کس ترجیح نداد؛ الّا به تقوا، الّا به خداشناسی.