سخنرانی
زمان: 7 اردیبهشت 1358 / 29 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: تحول در جامعه - در راه پیاده کردن اسلام اصیل
حضار: هیأتی از دوبی
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تحولی معجزه آسا
من باید از این جمعیت که به قیادت آقا تشریف آوردند تشکر کامل کنم. علاقه من به آقا از دو جهت است: یک علاقه‌ای به واسطه اینکه از بیت بزرگی هستند، و من علاقه به آن بیت دارم؛ و یک علاقه به شخص خود ایشان که در مدتهای طولانی، در راه اسلام مواجه شدند با خطرات. این خطرات برای شما عزت است، و برای ما افتخار.
چنانچه ملت ما در سالهای بسیار طولانی گرفتار مصیبتهای فوق العاده بود؛ گرفتار سلطه اجانب، گرفتار ظلم رژیم منحوس. گرفتاریهایی که به بیان درست نمی‌آید؛ گرفتاریها و خیانتهایی که تاریخ هم نمی‌تواند ثبت کند؛ چون بسیاری از آنها به طوری مخفی بوده است که برای کسی تاکنون کشف نشده است و معلوم نیست کشف شود. لکن با سپاس از خدای تبارک و تعالی، که توفیق به ملت داد و ملت را برانگیخت برای احقاق حق، و این نبود جز هدایت خدای تبارک و تعالی و اعانت ولی امر - صلوات الله و سلامه علیه - و با اعانت ولی امر و هدایت ذات مقدس حق تعالی، برای ملت ما یک تحول بزرگ حاصل شد: تحول روحی. تحولی که نمی‌توانم من برای او اسمی بگذارم، الّا اینکه تحول معجزه آسا بود. معجزه بود که در ظرف [مدت‌] کوتاهی یک ملتی که از سایه پاسبان می‌ترسید، شاه را به عقب بزند، و همه با هم کوچک و بزرگ؛ مقابل قدرت [او] بایستد و با مشت گره کرده، «مرگ بر شاه» بگوید .... کسی که به محیط ایران در این‌