سخنرانی
زمان: 7 اردیبهشت 1358 / 29 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب اسلامی - خنثی نمودن توطئه‌ها
حضار: نمایندگان انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت
بسم الله الرحمن الرحیم
مشارکت کارکنان صنعت نفت در انقلاب اسلامی
همه اقشار ملت در این نهضت سهم دارند؛ همه کوشش کرده‌اند، همه جانفشانی کرده‌اند، همه خون داده‌اند؛ لکن کارکنان صنعت نفت سهم بسزایی دارند. آنها شریان حیاتی اجانب را قطع کردند؛ آنها بودند که به واسطه اعتصاب خود، و قطع نفت، نهضت را به پیروزی رساندند؛ آنها بودند که در سینما «رکس» به دست جنایتکاران و خیانتکاران بدل به خاکستر شدند؛ لکن عمر جاودانی پیدا کردند: حیات الهی در پیشگاه الهی. شهیدان ما عمر جاودانی دارند. من از تمام اقشار ملت متشکرم؛ و از خصوص کارکنان صنایع نفت تشکر بیشتر دارم. من دعا به همه می‌کنم و به شما؛ لکن باید بدانید که از اینجا به بعد هم به همان قدرتی که آمده اید، باید پیش برویم.
نگرانی دشمنان از نیروی اسلام
اسلام قدرت کوبنده‌اش را نشان داد. با قدرت کوبنده اسلام دستهای جنایتکار قطع شد. با دست اسلام خیانتکاران رانده شدند. اجانب احساس کردند جنبه کوبنده اسلام را؛ و می‌خواهند در جنبه سازنده‌اش اخلال کنند. ما به جنبه کوبنده اسلام، تا اینجا رسیدیم؛ و باید جنبه سازنده‌اش را هم به دست ملت، با پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، شروع و به اتمام برسانیم. بدخواهان نمی‌خواهند ببینند، که جنبه سازنده اسلام نمایش پیدا کند در دنیا، تا مکتبهای دیگر را دفن کند. بدخواهان این چرخی که راه افتاده است ... نمی‌خواهند بگذارند که به راه خودش ادامه دهد و سازندگی کند. شما ملت باید بیدار