باشید، و با صبر انقلابی، اشتغال به سازندگی پیدا کنید.
مملکت آشفته است. مملکت، بعد از انقلاب است؛ بعد از انقلاب آشفتگی است. و بحمدالله انقلاب ایران انقلاب بزرگی بود، که ضایعه کم و برداشت زیاد؛ برداشت قطع ایادی اجانب و قطع ایادی خیانتکاران داخلی و خارجی، و برداشتهای بزرگتر در سازندگی است. لکن بدخواهان نمی‌خواهند این سازندگی را ببینند، نمی‌خواهند سعادت ملت ما را ببینند. آنها سعادت خودشان را در فقر و فلاکت ما می‌بینند؛ به همین جهت با دستهای پلیدشان بین کارگران، کارمندان، کشاورزان، در اقشار مختلف ایران اختلاف می‌اندازند.
پیام به کارگران و کارمندان صنعت نفت
شما نمایندگانِ کارگران، پیام مرا به کارگران و کارمندان صنعت نفت برسانید. عزیزان من! اسلام است که برای شما دلسوز است؛ اسلام است [که‌] همه عزیزان خود را برای شما داد؛ اسلام است که سیدالشهداء را برای شما داد. اسلام برای سعادت شما آمده است. اینها که در بین شما تفرقه می‌اندازند، از اسلام می‌ترسند؛ از تعالیم عالیه اسلام می‌ترسند. می‌ترسند تعالیم عالیه اسلام پیاده شود و راه را بر آنها ببندد؛ و می‌بندد. توطئه‌ها را، توطئه‌های بزرگ را، در همه اقشار، در همه موارد، خنثی کنید.
من قبلاً گفته بودم که غائله ایجاد می‌کنند شیاطین؛ هر روزی به اسمی. ما باید از این غائله‌ها جلوگیری کنیم، هوشمند باشیم، غائله‌ها را با هوشیاری توجه کنید و خنثی کنید. ممکن است پس از چند روز دیگر یک غائله دیگر بلند بشود. از اولاد من یکی ترور بشود یا خودم. اینها باید بدانند که نهضت ما قائم به شخص نیست؛ نهضت ما همگانی است؛ همه ملت رهبرند؛ همه بیدار شده‌اند. گمان نکنند که با ترور، کاری انجام می‌دهند. ملت ما راه خود را یافته است. ما از این دسیسه‌ها نمی‌ترسیم.
اندرزی به ملت
من به شما ملت ایران سفارش می‌کنم، که اگر در روزنامه‌ای، در مطبوعاتی، در جای‌