دیگری، به من سَب بکنند، فحش بدهند، کسی حق ندارد که یک کلمه بگوید. من تحریم کردم بر شما جوابگویی را. برای اینکه توطئه است. توطئه‌ها را با سکوت خنثی کنید. و اگر چنانچه توطئه زیاد شد، با مشت خنثی می‌کنیم.
بین خودتان برادروار باشید؛ با هم برادری کنید، کینه توزی نکنید، انتقامجویی نکنید، با بیداری جلو بروید. در هر جا که هستید کارهای مفید کنید، برای جامعه خودتان خدمت کنید، جامعه را از خود بدانید، کشور را از خود بدانید. برای خودتان خدمت کنید، برای کشور اسلامی خدمت کنید، برای قرآن خدمت کنید. تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی، انجمن اسلامی است؛ یک انجمن، و آن انجمن الهی. همه باید برای اسلام با هم باشیم؛ گرد هم درآییم. هر یک از این انجمنهای محترم، شعبه‌ای است از آن انجمن بزرگ اسلامی، تحت رهبری امام زمان - سلام الله علیه. این شعبه‌های انجمنهای اسلامی مورد تشکر است.
خداوند شما را عزت و سلامت عنایت کند، و توفیق بدهد که آمال اسلامی را و احکام اسلام را در بین همه قشرها ترویج کنید. با اسلام می‌توانید سعادتمند باشید؛ با اسلام می‌توانید به پیش بروید. خداوند همه شما را سعادتمند کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌