ما می‌خواهیم این نهضت به ثمر برسد آنطور که دلخواه اسلام است؛ آنطور که خدای متعال می‌خواهد. شما شیاطین فتنه‌انگیزی می‌کنید؛ با هر روزش یک بهانه‌ای، در هر روز یک بهانه‌ای به دست می‌آورید و مردم را به هم می‌ریزید و وادار به راهپیمایی می‌کنید. شما هستید که نمی‌گذارید آنچه که باید تحقق پیدا بکند. «چه شد» یعنی چه؟ بگذارید، ببینید چه خواهد شد.
قطع ریشه ظلم و استعمار با اتحاد و پایداری
برادران من! برادران تبریزی! برادران فارس! برادران اصفهانی! برادران دیگر که از جاهای مختلف به این مکان تشریف آورده اید! ضمن تشکر از همه شما باید عرض کنم بیدار باشید، توجه داشته باشید! نقشه‌های محیلانه اینها را نقش بر آب کنید. نگذارید این فتنه گرها در بین مردم بیفتند و صفوف ما را متفرق کنند. صف واحد باشید: صَفاً کَأَنَّهُم بُنیَانٌ مَرصُوصٌ. (1)
این سد عظیمی که آن سد عظیم را شکست حفظ کنید. این قطره‌هایی که به صورت سیل بنیانکن درآمد، این واحدهایی که همچون سیل عظیمی تمام موانع را از سر راه برداشت حفظ کنید. با این سیل عظیم به پیش بروید و همه بنیانهای ظلم و ستم را منهدم کنید.
این دستهای خائن را قطع کنید. در کارخانه‌های خودتان راه ندهید این خائنین را. اینها به حال شما و به حال ملت دلسوزی ندارند. اینها از اسلام می‌ترسند. اینها قدرت اسلام را لمس کردند؛ فهمیدند که اسلام چیست؛ فهمیدند در مقابل اسلامْ ابرقدرتها نمی توانند بایستند نمی‌خواهند این نهضت به آخر برسد.
ولی باید شیاطین بدانند، تفرقه اندازها بدانند که غلط فکر کرده‌اند! باید این ابلیسها و این شیاطین بدانند که همچو قدرتی برای آنها نیست.