هستند؛ و کار در همه جا هست و عالمْ سرتاسر «روز کارگر» است نه یک روزْ روز کارگری است، سرتاسر عالم روز کارگر است، سرتاسر عالَم کارگر است و سرتاسر عالم کار است؛ یعنی ذرات وجودی که انسان را و دیگر حیوانات را - به ارادة الله تعالی‌ - موجود می‌کنند کارگرند و انسانْ کار است، اثر کار آنهاست. تمام این موجوداتی که در عالم ملاحظه می‌کنید اثر کار فعالانه جنود الهی است؛ جندالله، همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدأ کار است.
بزرگداشت روز کارگر
ما این روز را بزرگ می‌شماریم از برای اینکه قرار داده‌اند این روز را برای کارگر. کارگر در اسلام، وقتی که در محیط محدودتری ملاحظه کنیم یعنی در این موجود پایین، در این زمین، در این ستاره کوچک که در مقابل عالمْ قَدْرِ محسوسی ندارد، در مقابل عالم ماده قدر محسوسی ندارد، یعنی عالم ماده پهناور است به قدری که تاکنون آنچه بشر فهمیده است و کم فهمیده است، آنطور که گفته می‌شود بعضی ستاره‌ها هست که نور او به ما با شش بیلیون یعنی شش میلیارد سال نور [ی‌] به ما می‌رسد، و این آن چیزی است که تاکنون گفته می‌شود کشف شده است و آن طرف را و ما بعد او را، خدای تبارک و تعالی‌ می‌داند. این زمین در مقابل یک همچو سطح بزرگ، یک چیز ناچیزی است بلکه خورشید ما و تمام عائله خورشید ما در مقابل عالمْ ذره غیرمحسوسی است و تمام عالم در مقابل عالم ما وراء الطبیعه ذره غیرمحسوسی است. تمام عالم ماده مثل یک نقطه می‌ماند در مقابل عالم ما ورای طبیعت؛ و تمام عالم ما ورای طبیعت، چه ما قبل الطبیعه و چه ما بعد الطبیعه در مقابل ارادة الله قَدْرِ محسوسی ندارد.
کارگران و دهقانان، مدیران جامعه انسانیت
الآن که ما بحث داریم راجع به این ستاره کوچک و راجع به این ستاره‌ای که اصلاً قدر محسوسی در عالم ندارد و بحث داریم و راجع به کارگر - به آنطوری که دیگران فهمیده‌اند - صحبت داریم، لابد باید افق بحث را کوتاه کرد و نزدیک به فهم کرد. این‌