سخنرانی
زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: پاسداری از دین و مجاهده با نفس
حضار: پاسداران کمیته انقلاب اسلامی مسجد حاج ابوالفتح تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند شما پاسداران را، پاسداران اسلام را، لشکر امام زمان را، برای ما حفظ کند. موفق باشید ان شاء الله. این خدمتی که الآن می‌کنید، خدمت به اسلام است در مقابل طاغوت. خدمت به اسلام، پشتیبانْ خداست؛ امام زمان - سلام الله علیه - و قرآن کریم [است‌]. با اتکا به قرآن کریم، با اتکا به ذات مقدس حق تعالی، با اتکا به امام زمان سلام الله علیه - پاسداری کنید، و خوب پاسداری کنید.
پاسداری از مردم کنید و پاسداری از قوای شیطانی که هست به اینکه آن را رفع کنید. انسان همیشه مبتلای به قدرتهای شیطانی است؛ گاهی قدرتهای شیطانی به صورت محمدرضا و گاهی قدرتهای شیطانی در باطن انسان است. مجاهده کنید: شما الآن مجاهدین اسلام هستید؛ با نفْس خودتان مجاهده کنید. نبادا در این پاسداری یک لغزشی پیدا کنید! نبادا مردم از دست شما - خدای نخواسته - آزاری ببینند! شما پاسدارید؛ پاسدار باید حفاظت کند: حفاظت کنید برادران خودتان را، کشور خودتان را؛ به آنقدری که می‌توانید. و حفاظت کنید نفْس خودتان را از قوای شیطانی. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه شما را می‌خواهم. و به آقای لنگرودی (1) سلام مرا برسانید. توفیق ایشان و همه شما را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌دارم.