بیانات
زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: اسلام و دیگر مکاتب
مناسبت: تبریک استقرار جمهوری اسلامی
حضار: هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی «جبهه آزادیبخش ظفار»
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر ملتها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد. این اجانب بودند که نگذاشتند مسلمانان اسلام حقیقی را بشناسند. اسلام حاوی همه سعادتها برای ملتهاست. اما سایر مکاتب سرانجام به دیکتاتوری می‌رسند.