سخنرانی
زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399
مکان: قم، مدرسه فیضیه
موضوع: انقلاب اسلامی و محاسبات مادی
حضار: پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونه کمیته منطقه نه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی، خط بطلان بر محاسبات و معاملات مادی
حساب حسابگران غلط در آمد و باز متنبه نشدند. نهضت الهی ما حساب حسابگران را باطل کرد و باز نمی‌فهمند. حسابهای مادیگران که گمان می‌کردند ملت ما با نداشتن هیچ چیز امکان ندارد قدرتهای بزرگ را درهم بشکند غلط درآمد. آنها که گمان می‌کردند یک مشت جوان بازاری و فرهنگی با نداشتن هیچ چیز چطور امکان دارد رژیمی که همه چیز دارد ساقط کنند، فهمیدند که حسابهای مادیگری باطل است. اینجا حساب الهی است، اینجا دست خداست. اشخاص نمی‌توانند یک همچو نهضتی، یک همچو قدرتی ایجاد کنند، بشر نمی‌تواند همه اقشار را اینطور بیدار کند، بشر نمی‌تواند زن و مرد یک مملکت، بچه و بزرگ یک مملکت را فداکار کند. این دست خداست، این اراده الهی است که تمام اقشار ملت ما را با هم برادر کرد و تمام حسابهای حسابگران مادی را باطل کرد. این دست خدا و اراده خدای تبارک و تعالی است که بزرگان ما را مثل حضرت آقای خسروشاهی، حجت الاسلام آقای خسرو شاهی در کنار این بچه نشاند و هر دو با هم یک ندا کردند. این قدرت خداست، بشر نمی‌تواند، این قدرت خداست که به همه حس فداکاری داد و شهادت را برای خودشان فوز دانستند و پیشقدم شدند. برای ملتی که شهادت فوز عظیم است، برای ملتی که بچه خردسال و پیرمرد بزرگ آرزوی شهادت می‌کنند، باز حساب حسابگران باطل در می‌آید. با کشتن یک نفر ولو هر چه بزرگ باشد، این ملت عقب نمی‌نشیند باز دست خدای تبارک و تعالی از آستین درآمد و در شهادت یک شهید، همچو موجی، همچو موجی در ایران و در سایر کشورها ایجاد