کرد که ما را زنده کرد، اسلام را باز زنده کرد. اگر سستی احتمال می‌رفت، به واسطه اینکه خیال پیروزی کرده بودیم، آن سستی را بدل به سختی کرد و بدل به سد بزرگ و موجب شد که شما همه، همه ایران، همه جا با قدرت الهی قیام کردند باز، و شما نیروهای عظیم در اینجا مجتمع شده اید، نیروی پرسنل شهربانی، پاسداران انقلاب، بزرگان دین، این دست خداست که ما را با هم مجتمع می‌کند و همه اراده‌های ما را یکی می‌کنند. برادران من! تا این نهضت هست و تا این قدرت الهی هست، شما به پیش می‌روید. حفظ کنید این نهضت الهی را، حفظ کنید این وحدت کلمه را، حفظ کنید این الوهیت را، این اسلامیت را. تا این اراده الهی و این وحدت کلمه و این گرایش به اسلام هست، شما پیروزید.
پیروز باد ملت
امریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور می‌تواند کاری انجام بدهد. کمونیستهای ساختگی بدخیال کرده‌اند، مکتبهای انحرافی بدگمان کرده‌اند، ریشه‌های گندیده رژیم سابق بدخیال کرده‌اند که می‌توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند، احساسات را افزون کرده‌اند، باز حسابهایشان باطل شد.
حسابگری الهی غیر از حسابگری مادی است. اینها که شما حساب می‌کنید، حسابهای مادی است، مادیگرایی است. ما شهادت را برای خودمان حیات می‌دانیم. دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می‌دانند. مکتب اسلام اینطور است. این مکتب اسلام است که شهادت را زندگی می‌داند. این مکتب اسلام است که این بچه را پیش من می‌نشاند و از حلقوم او می‌شنویم که ما برای شهادت حاضریم. این مکتب اسلام است. با مکتب اسلام ستیزه نکنید، نمی‌توانید بکنید. ملت ما بیدارند. اگر ما ترور بشویم ملت ما هست، ملت بزرگ ما زنده است، نهضت ما زنده است. پیروز باد این زندگی، پیروز باد این ملت. خداوند همه شما را پیروز کند و همه ما را به راه هدایت رهبری فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌