سخنرانی
زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: جلوه‌های ایمان در قلوب ملت
مخاطب: بانوان جنوب تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
تجلی نور قرآن بر دلها
این یک معجزه است، یک معجزه بزرگ است که شما خواهران و برادران با هم هم صدا و با مشتهای گره کرده در مقابل قدرتهای شیطانی ایستاده اید. معجزه اسلام است، این قدرت اسلام است که در شما تجلی کرده است. این قوّت ایمان است که شما را بر این مبارزه پیروز کرد. این معجزه است که با شهید شدن یک عزیز، موج در تمام دنیا بلند می‌شود. این معجزه است که خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل مسلسلها، در مقابل توپها و تانکها برقرار کرد و از هیچ چیز نهراسیدید. این نور قرآن و اسلام است که در دلهای شما و در قلوب همه ملت ایران جلوه کرده است. این نور ایمان است که شما خانمها هم از شهادت نمی‌هراسید.
در اشتباه بودن امریکا و دیگر توطئه گران
دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی بر می‌گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیه ریشه‌های فساد را از بن بکند. این نهضت تا پیروزی نهایی برپاست و هر وقت که احتمال سستی و ضعف برود خداوند تعالی با وسیله‌ای او را افزایش می‌دهد. دشمنان ما در اشتباهند که گمان می‌کنند که با کشتن ما رژیم منحوس یا مثل او بر می‌گردد. دیگر آن اوضاع برگشتنی نیست، ملت ایران دیگر نمی‌پذیرد آن اوضاع را. امریکا اشتباه کرده است، توطئه چینان امریکا و انگلستان و غیر آنها در اشتباهند، این توطئه‌ها تأثیری ندارد. ما سد عظیم را شکسته ایم و این قطرات‌