ادامه دهند و در برابر حاکم شرع جوابگوی جزئی و کلی حسابها و عملیات انجام شده باشند. ضمناً روابط اداری با اوقاف جمهوری اسلامی توسط این هیأت انجام می‌گیرد و در مقابل مسائل اداری، چه اوقاف و چه سایر ادارات کشور، نیز این هیأت جوابگو خواهد بود.
4- طرح سابق هیأت امنا در رده توسعه و عمران مسجد که قسمتی از آن انجام شده و مابقی طبق پیش بینی عبارتند از الف: ایجاد یک بیمارستان به نام امام عصر (عج) جهت درمان مستضعفین. ب: احداث سیصد اتاق زائرسرا در اطراف میادین، جهت رفاه بیشتر زائرین. ج: توسعه کامل مسجد از مقطع شمالی و شرقی، که به مقام قدیمی مسجد لطمه‌ای وارد نیاورد، طبق نقشه موجود. د: تکمیل ساختمانهای موجود و توسعه وضوخانه‌ها، به همان نقشه، بسرعت اجرا شود و برای تأمین بودجه به همان نَهجْ سابق با جلب نظر نیکوکاران اقدام نمایند.
5- دو نفر از اعضای هیأت امنای قبل به نام آقایان حاج محمدعلی زندیه و حاج مهدی اقبالیان استعفا داده‌اند و اعضای هیأت عامل و امین جدید - پس از استعفا - به این شرح است:
آقایان: حاج سید علی اکبر موسوی یزدی - حاج سید عبدالحسین میرحجازی - حاج قدرت الله لطیفی - حاج مهدی جعفریان - حاج غلامرضا تجلی.
6- کارمندان و کارکنان مسجد، چون در رفتار و سوابق آنان عمل خلافی مشاهده نشده، به حال خود برقرار و به خدمت مشغول باشند و فقط حسابدار به نام آقای سیدنصرالله برقعی عوض شود؛ و کارکنان به میزان نیازمندی طبق تصویب هیأت افزایش یابد.
شورای رسیدگی به امور مسجد مقدس جمکران قم: حاج سیدعلی اکبر موسوی - حاج سید عبدالحسین میرحجازی - حاج قدرت الله لطیفی - حاج مهدی جعفریان - حاج غلامرضا تجلی - محمد محمدی گیلانی - حسین راستی کاشانی - الاقل علی مشکینی - محمد یزدی - و یک امضای ناخوانا]
بسمه تعالی‌
آنچه را حضرات آقایان مدرسین تصویب کرده‌اند، مورد تأیید اینجانب می‌باشد.
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>