بیانات
زمان: 17 اردیبهشت 1358 / 10 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: شهادت در اسلام - مسئله اقامه عدل - اختلافات در جهان اسلام
مناسبت: شهادت آقای مرتضی مطهری
مخاطب: سفیر سومالی
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت در راه هدف
از اینکه راجع به این مصیبت بزرگ که به ما و به ملت ما - بلکه به ملت اسلام - وارد شد، شما حامل تسلیت از طرف رئیس و دولت و شَعْب (1) هستید، تشکر می‌کنم. لکن ما در راه اسلام باید از این شهدا بدهیم. اسلام از روز اول که ظهور پیدا کرد، با شهادت، این دین حنیف را ترویج کرد. اسلام شهدای بزرگ داشته است و مفتخر است به اینکه در راه خدا و در راه هدف، شهدای بزرگ داده است. ما هم مفتخریم به اینکه در راه اسلام و در راه هدفمان شهید بدهیم؛ و این آخرْ شهید ما نیست. ما باز شهدایی ممکن است بدهیم؛ و برای ما زندگی این دنیا مطرح نیست. مطرح هدف است و در راه هدف کوشش می‌کنیم؛ و هرچه پیش بیاید چون برای هدف است از او استقبال می‌کنیم.
[مترجم: در مرحله دوم، ایشان تأییدات دولت و ملت خودشان را از شما اعلان کردند.]
و اما راجع به تأیید از این نهضت. البته همه مسلمین در این نهضت شرکت داشتند و این نهضتی بود که برای هدف اسلامی بود، نه فقط برای ایران؛ منتها نقطه ابتدا از ایران است و همه مسلمین در این هدف شریک هستند. و نهضت برای اقامه عدل است که باید بگویم همه بشر در آن شرکت دارند؛ و چون برای اقامه اسلام است همه مسلمین در آن شرکت دارند. بنابراین لازم است که همه مسلمین با هم یکصدا در این نهضت عظیم