سخنرانی
زمان: 17 اردیبهشت 1358 / 10 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: پایداری و انعطاف ناپذیری ملت ایران در برابر توطئه گران
حضار: عشایر (نمایندگان طوایف بهمنی، طیبی، دشمن زیاری، کرامی، یوسفی و عشایر کهکیلویه) به همراه معتمدین بهبهان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
راه ملت، راهی بازگشت ناپذیر
خداوند، شما عشایر را از شرّ شیطان حفظ کند. خداوند به شماها سلامت و توفیق بدهد، که برای اسلام و برای نهضت اسلامی کوشش کنید. ما همه با هم برادر هستیم؛ و با هم باید در این راه، که راه اسلام است، راه قرآن است، همه باید مهیا برای جانفشانی باشیم.
بدخواهان گمان می‌کنند که با این توطئه‌های ناجوانمردانه، می‌توانند ملت ایران را به عقب برگردانند؛ بدخواهان گمان می‌کنند با کشتن یکی - دو نفر، یا چند نفر از بزرگان ما، ما به عقب برمی‌‌گردیم؛ این اشتباه است.
ما مصمم هستیم. ملت ما مصمم است که، تا تمام ریشه‌های استعمار و استبداد فاسد را از جای نکَند از پای ننشیند. این ریشه‌های گندیده - که در اطراف مملکت ما مشغول فساد هستند - بدانند که ما اگر اراده بکنیم، و ملت ما اراده بکند، و من اجازه بدهم به ملت، در نصف روز شما را قلع و قمع خواهند کرد.
توطئه‌های خیانتکارانه را کنار بگذارید؛ جنایات را کنار بگذارید؛ ملت را رها کنید. شما قدرت این ندارید که ملت ما را به عقب برگردانید. ما مصمم هستیم که تا آخر قطره خون، خودمان و ملتمان را فدای اسلام کنیم. ما آزادی بیان، برای گفتن، برای نوشتن،