می‌دهیم؛ لکن برای توطئه اجازه نخواهیم داد. و توطئه‌های شما را، و شما را اگر توطئه کنید، دفن خواهیم کرد. عشایر ما در هر جا که هستند موظفند، سایر اقشار ملت در هر جا که هستند موظفند که نگذارند این توطئه گران به حیات خود ادامه بدهند و به توطئه خود ...
شما عشایر، در هر جا که هستید، پشتوانه ایران هستید. خداوند شما همه را حفظ کند و موفق کند، و ما - همه - را برای شهادت موفق کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌