سخنرانی
زمان: 19 اردیبهشت 1358 / 12 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: مبارزات علما - دستاوردهایی از انقلاب اسلامی - شهادت آقای مرتضی مطهری و بازتاب آن
حضار: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگامی علما در مبارزه با دودمان پهلوی
... از خراسان قیام کردند علمای خراسان؛ قیام کردند منتها قدرتی نداشتند و شکست خوردند. گرفتند همه علمای خراسان را. با قضیه «مسجد گوهرشاد» و آن بساط، همه را گرفتند آوردند تهران حبس کردند. مرحوم آقازاده (1)، که رأس علمای آن وقت بود می‌آوردند با مأمور توی خیابان؛ سربرهنه می‌آوردند و می‌بردند به دادگاه که آنجا محاکمه‌اش کنند! از اصفهان علمای اصفهان قیام کردند به ضد رضاشاه.
هرکس ادنی (2) توجهی به این مسائل بکند و آن تبلیغاتی که آنها کردند کنار بگذارد، خودش بخواهد تفکر کند ببیند چه است قصه، می‌داند که این روحانیون بودند که همیشه مبارزه می‌کردند با آنها. البته معممینی هم درست می‌کردند آنها. داشتند در جیبشان «معمم»! در «سازمان امنیت» هم یک عده زیاد «معمم» داشتند اینها که هر وقت شاه بخواهد یک جایی برود، بروند به عنوان «روحانیون» استقبال کنند، به نام روحانیون چه بکنند! اینها را داشتند. لکن روحانیون [واقعی‌] آنطور بودند؛ آن که معارضه می‌کرد آنها بودند. اخیراً هم می‌دانید، که در زمان همین آدم (3) با آن وضعی که پیش آورد، باز اینها ایستادند و باز از مدرسه فیضیه قم شروع شد. آنها هم مدرسه فیضیه را خراب کردند و چه.