این [قشر] هایی که با هم همه بد بودند، همه با هم خوب شدند؛ و ارتش برای ملت، ملت برای ارتش، و همه برای اسلام. این کاری بود که خدا کرد؛ معجزه‌ای بود که خدای تبارک و تعالی انجام داد. و ما باید این معجزه را حفظش کنیم، این وحدت کلمه را حفظ کنیم.
احتیاج سازندگی به فرصت
شما غصه نخورید که تا حالا کار برای شماها نشده است؛ کار برای ما هم نشده است تا حالا، کار برای اینها هم تا حالا نشده است. می‌شود ان شاء الله؛ یک قدری صبر کنید شماها. آنقدری که الآن شما مطلع هستید، پنجاه و چند سال به زیر این چکمه‌ها صبر کردید، همه جور فشاری [دیدید]. من می‌دانم به شما ایلات چه فشاری آمد؛ من زیاد بی رابطه نیستم با ایلات. می‌دانم چه فشارهایی آمده بر شما، لکن پنجاه و چند سال به این مصیبتها صبر کردید؛ حالا بعد از انقلاب است. بعد انقلاب نابسامانی است، مشوّش بودن اوضاع است. این بی‌انصافها همه چیز ما را به هم زدند و رفتند. اقتصاد ما به هم خورده است ... دولت می‌خواهد، که به همه جا برسد و همراهی کند و آباد کند؛ لکن فرصت لازم دارد. الآن هم این ریشه‌های گندیده اینها این فرصت را نمی‌گذارند به دست دولت بیفتد. هر روز یک جایی، یک مفسده می‌کنند؛ هر روز یک جایی یک بساطی درست می‌کنند که نگذارند کشاورزی بشود، نگذارند کارخانه‌ها راه بیفتد، نگذارند مدارس راه بیفتد. اینها بتدریج باید بشود، و شما دعا کنید که ان شاء الله آرامش پیدا بشود، و جمهوری اسلام، به آنطوری که ماها می‌خواهیم، به آنطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، آنطور پیاده بشود، همه اقشار برایشان خوب خواهد شد؛ سعادت دنیا و آخرت همه است.
من از خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت و عزت همه شما را، شما افسرها، شما درجه دارها و سربازهای اسلام، که همه ما با هم الآن سرباز هستیم و سرباز اسلام هستیم، سعادت همه شما را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.