حکم
زمان: 21 اردیبهشت 1358 / 14 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: بقاع متبرکه استان گیلان
مخاطب: احسان بخش، صادق - ضیایی، سید عبدالله
بسمه تعالی
14 ج 2 99
جنابان مستطابان حجت الاسلام آقای احسان بخش و حجت الاسلام آقای ضیایی - دامت افاضاتهما
لازم است آقایان در معیت چند تن از معتمدین محل و با همکاری و نظارت آنان به اموال و نذورات متعلقه بقاع متبرکه استان گیلان رسیدگی و ضبط و جمع آوری نمایید؛ و آنچه را برای تعمیر و بازسازی بقاع مزبوره لازم است به مصرف برسانید، و مازاد آن را در امور مستضعفین محل - به هر نحو که مصلحت می‌دانید - صرف کنید. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌