سخنرانی
زمان: 21 اردیبهشت 1358 / 14 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: چگونگی قیام پیامبران
حضار: عشایر مَمَسَنی و دانشجویان و استادان دانشسرای عالی یزد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قیام و استقامت از ویژگیهای رهبری
انبیا در تبلیغاتشان ابتدائاً یک بودند. موسی - علیه السلام - یک نفر بود؛ رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - اول که مأمور شد، خودش - تنها - مأمور شد: قُم فَأ (1)) 351 (؛ نهضت کن و مردم را دعوت کن. دعوت، ابتدائاً از خود حضرت شروع شد. آن روز که اعلام نبوت فرمود، یک زن (2) و یک بچه (3) به او ایمان آورد؛ لکن استقامت - که لازمه رهبری انبیای گرام است - به طور کامل در رسول اکرم بود: واسْتَقِم کَمَا أُمِرتَ؛ (4) نهضت کن و استقامت کن.
این دو خاصیت در پیشبرد مقاصد بزرگ پیغمبر اسلام دخالت داشت: قیام و استقامت. این استقامت موجب شد که با اینکه هیچ در دست نداشت و تمام قوای قدرتمندان برخلاف او بود - به طوری که در مکه نمی‌توانست به طور علن دعوت کند - لکن مأیوس نمی‌شد از اینکه نمی‌تواند علناً مردم را دعوت کند. مأیوس نبود. دعوت زیرزمینی بود. یکی یکیها را به خود جذب کرد، تا وقتی که تشریف بردند به مدینه، مأمور