محتاج به وقت است؛ اینطور نیست که غفلت از حال مستمندان شده باشد و یا از حال کارگران شده باشد؛ خیر، ما همه به فکر شما هستیم. و ما ان شاء الله بعد از اینکه بتوانیم استقرار بدهیم جمهوری اسلامی را، اسلام در فکر کارمندان و در فکر کارگران و در فکر مستضعفین بیشتر است تا فکر دیگری. شما مطمئن باشید که اگر ما توانستیم قدرت پیدا بکنیم و اسلام را به آنطور که هست پیاده بکنیم، برای همه شما و برای آنهایی که از شما خیلی بدتر هست زندگی‌شان، فکر خواهد شد.
الآن راجع به خانه؛ البته من می‌دانم که شما هم بسیاری‌تان خانه ندارید لکن این مطلب اختصاص به شما ندارد. شما زاغه نشینها را ببینید که اینها چه جور زندگی می‌کنند. اگر آنها را ببینید به حال آنها ترحم می‌کنید. البته باید برای همه خانه تهیه بشود، برای همه زندگی تهیه بشود، برای همه وضع کار به طور عادلانه تهیه بشود؛ و این محتاج به یک مهلتی است. نمی‌شود یک مملکتی که خراب شده است و همه چیزش به باد رفته است حالا یکدفعه ما صبح بکنیم و بهشت درست بشود، و این یک امری است نشدنی.
رفع اختلافات ننگین طبقاتی
و می‌بینید که در بین اقشار الآن اشخاص مفسده جویی هستند که نمی‌گذارند این جمهوری استقرار پیدا بکند، فساد می‌کنند. آنها می‌خواهند که باز مسائل سابق را عود بدهند. (1) آنها درصدد این هستند که ما را باز دربند بکشند، استقلال ما را از بین ببرند، ذخایر ما را از بین ببرند. شما آقایان و دیگران و همه اقشار ملت موظفند که به تبلیغات سوء اینها گوش نکنند و یک مهلتی بدهند که ان شاء الله جمهوری اسلامی مستقر بشود. الآن استقراری ندارد؛ ما قانونمان ... [هنوز] تصویب نشده، (2) مجلس شورایمان [هنوز] برپا نشده. ما الآن بین راه هستیم و در بین راه نمی‌توانند که همه مسائل را حل بکنند. و من امیدوارم که ان شاء الله مسائل شما و مسائل همه کارگرها و مسائل همه اقشار