ضرورت تحول در ادارات و دادگستریها
و تحولی باید پیدا بشود در این ادارات؛ خصوصاً در دادگستری تحول می‌خواهد. این را من سابقاً گفته‌ام؛ لکن - خوب - باید وقتی مستقر شد و مجلس پیدا شد، این تحولات باید پیدا بشود؛ که اینطور طول و عرض محاکمات، به اینقدر طولانی شدن هم موجب این می‌شود که وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توی این سالنهای دادگستری هی راه برود و هی برود و برگردد، و آخرش معلوم نشود که به حقش می‌رسد یا نه. کارهایی را که یک قاضی اسلامی در یک روز و دو روز تمام می‌کرد، وقتی به دادگستری ما می‌رسد یک سال طول می‌کشد تا این وکیل بگذارد آن محاکمه در مجرا واقع بشود! از اول می‌آید به صلاحیت دادگاه اعتراض می‌کند. چند وقت باید طول بکشد که شما بیایید صلاحیت آن دادگاه را اثبات بکنید، که خیر، این دادگاه صالح است! بعد چند وقت بیاید صحبت بکند. یکوقتی یک شاهدی، یکی از علما امضا کرده بود که الآثم (1) فلان. مدتی طول داده بود که این اقرار به ذنب است و این فاسق است که دارد «الآثم»!
وکلا اینطوری هستند که نمی‌گذارند که پیش برود. حالا «ابتدایی»، بعدش «استیناف» (2)، بعد چه. چند دفعه برمی‌‌گردد از اول [بررسی‌] می‌شود. اینها جز تضییع اوقات مردم چیز دیگری نیست. محاکمات باید یک درجه باشد؛ یک قاضی صحیح باشد کار مردم را تمام کند، بروند مردم سراغ کارشان. همان کاری که پیشتر قاضیهای ما می‌کردند، می‌نشاندند اینها را و حرفهایشان را گوش می‌کردند، شاهدشان را می‌گرفتند، و چه می‌کردند، دو روز، سه روز، یک روز، و گاهی یک ساعت، دو ساعت، مسئله تمام می‌شد. مردم وقتشان شریف است؛ نباید صرف یک محاکمه‌ای بشود که آن.
یک نفر وکیل دادگستری بود که من می‌شناختم؛ او را دیده بودم؛ شیخ رضا اسمش