سخنرانی
زمان: 24 اردیبهشت 1358 / 17 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: اسلام و اقلیتهای مذهبی
حضار: اعضای جامعه کلیمیان ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
تربیت انسان هدف تمامی ادیان الهی
ما در پاریس که بودیم این تبلیغاتی که می‌شد، و تبلیغات همه جانبه مِن جمله تبلیغاتی می‌شد که اگر چنانچه ایران، مسلمین پیروز بشوند، یهودیها و نصرانیها را قتل عام می‌کنند! بنای مسلمین بر این است که تمام یهودیها را قتل عام بکنند! من در آنجا در صحبتهایی که کردم، آن حقیقتی که اسلام روی آن حقیقت مشی می‌کند، کراراً گفتم. نماینده جامعه یهود هم آمد آنجا و من با او هم صحبت کردم و گفتم که طریقه اسلام چیست. همه ادیان که از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده است و همه پیغمبران گرامی که مأمور ابلاغ بودند، برای آسایش بشر آمده‌اند و برای انسان سازی آمده‌اند. خداوند تعالی با وحی به انبیای بزرگ می‌خواسته‌اند که مردم را، همه بشر را، هدایت کنند و آدم بسازند؛ آدم به همه ابعادی که دارد. سایر قدرتها، سایر مسلکها، اینها کاری به معنویات مردم ندارند. تمام مسلکهایی که در دنیا هست، غیر مسلکهای توحیدی- کار ندارند به اینکه انسان در باطن ذاتش چه باشد؛ نفسیتش چه باشد؛ یواشکی هر کاری می‌خواهد بکند! آنها فقط متوجه به این هستند که حفظ دنیایشان را بکنند؛ و حفظ اینکه انتظامات باقی باشد. فقط دنبال این هستند که نظم برقرار باشد. و اگر نظم برقرار باشد، دیگر بشر هر کاری می‌خواهد بکند، زیر پرده، هر خلافی می‌خواهد بکند، به حکومتها مربوط نیست. هیچ قانونی - در قوانین غیر توحیدی - نیست که بشر را در توی صندوقخانه‌اش هم از یک چیزهایی‌