سخنرانی
زمان: 27 فروردین 1358 / 18 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: ضرورت آمادگی برای خنثی سازی توطئه‌ها و سازندگی کشور
حضار: گروهی از پاسداران یافت آباد و دیگر مناطق تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامدهای انقلاب
انقلاب یک راه دارد و یک پس از پیروزی. قبل از اینکه انقلابها پیروز بشوند، همه رو به مقصد هستند و گرمیها و نهضتها بسیار ارزنده و بسیار گرم هست. پس از پیروزی، یک سستیها پیدا می‌شود و یک اختلافها. شما تا مدتی که در قیدوبند بودید؛ همه بودیم، در اختناق بودیم؛ 35 میلیون جمعیت ایران، در زندان بود؛ ایران یک زندان بود؛ پس همه در شکنجه بودید، شکنجه‌های روحی؛ دیگر برادران در شکنجه‌های جسمی بودند که می‌شنیدیم شکنجه‌ها را؛ [ما] در شکنجه روحی بودیم. بحمدالله قیام کردید شما جوانان ملت و پیروز شدید و دست تبهکاران را از مملکت خودتان قطع کردید و دزدان حرفه‌ای را بیرون کردید. امروز که پیروز شدید و روز پیروزی است، مثل این است که درِ یک زندان را باز کنند و 30 میلیون جمعیت از آن زندان بیرون بریزد! درِ یک قفس را باز کنند و 30 میلیون کبوترِ گرفتار بیرون بریزد! حال انقلاب است، حال اختلاف است، حال دگرگونی است. لکن باید با همت، با عزم راسخ، با اراده، باید این حال بعد از انقلاب را هم کنترل کنید.
دستهای مرموز، در آستانه سازندگی
امروز می‌بینید که در گوشه و کنار مملکت ما، کشور ما، مفسدین دست به کارند و می‌خواهند بین شما اختلاف بیندازند. قبل از این نمی‌توانستند؛ آن وقت که شما در راه بودید و گرم مبارزه، کسی نمی‌توانست رخنه کند. امروز که مبارزه به آخر رسیده است و