قشرهای کمی که ... مشغول توطئه هستند، ان شاء الله به همین زودی منقطع خواهند شد. آنها گمان باطل کردند که می‌توانند در مقابل یک ملتِ بپاخاسته توطئه کنند؛ توطئه آنها مدفون خواهد شد؛ لکن به شرط اینکه مستضعفین وحدت کلمه را از دست ندهند؛ اقشار با هم باشند. همان طوری که تا اینجا همه با هم بودند و نهضت را با وحدت کلمه و اتکال به خدای عالم به اینجا رساندند و سدهای بزرگ را شکستند، از این به بعد هم با هم باشند؛ رمز را حفظ کنند؛ کلید پیروزی را حفظ کنند. اگر این رمز که وحدت کلمه و اتکال به خدای عظیم و توجه به اسلام بزرگ باشد، محفوظ بماند، اگر این رمز را حفظ کنند، پیروزی با آنهاست - پیروزی نهایی.
هدف نهایی انقلاب
پیروزی نهایی وقتی است که اسلام - با همه ابعاد و با همه احکامش - در ایران پیاده شود؛ و پیروزی بالاتر آنکه در همه اقطار عالم اسلام حکومت کند. اسلام مایه سعادت بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است؛ برای این آمده است که انسانها را، آدمها را، از ظلمات بیرون کند و به نور برساند. خداوند، «ولی مؤمنین» است؛ و آنها را از ظلمات خارج می‌کند و به دریای نور وارد می‌کند. آنهایی که کافر هستند، طاغوت پیشوای آنهاست؛ آنها را از نور بیرون می‌برد و به ظلمت فرو می‌برد. شما مؤمنین، شما جوانان مؤمن ایرانی، پاکستانی، سایر اقشار که ایمان دارید، خداوند وعده فرموده است که شما را از همه ظلمتها، از همه گرفتاریها، خارج کند و به نور برساند. آن هم نور الهی: اللهُ نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ (1). اللهُ وَلیُّ الَّذینَ امَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَی النُّورِ (2) ... [خداوند] از همه ظلمتها، از همه گرفتاریها، خارجتان می‌کند و به نور الهی می‌رساند آن نوری که روشن کننده همه ابعاد انسانهاست، آن نوری که تابش او تمام عالم را به وجود آورده است. شما توجه به اسلام و تعلیمات اسلامی داشته باشید. اقشاری که در بین شما می‌خواهند.