شکنجه بکنند، حق ندارند که یک کلمه درشت به او بگویند. آنقدری که حقش این است که محاکمه‌اش بکنند، هر طور جرمی که دارد به آن جرم [مجازات‌] بکنند، جزا به او بدهند؛ بیشتر از این نه، زاید بر این نه. یک حبس اینطوری که این شکنجه گرها، اگر یکی از ماها گرفتار آنها می‌شد و نسبت به آنها یک «تو» گفته بودیم آنطور با ماها رفتار می‌کردند، این شکنجه گرها الآن در حبس ما موجودند، الآن در حبس ایران - اینها - موجودند؛ آمدند دیدند از خارج و گفتند مطابق با تمدن است اینطور چیز، اینطور حبس.
توطئه زیر پوشش «حقوق بشر»
بیایند ببینند. همان جا در خارج نشسته‌اند و مزد می‌گیرند و قلم را برداشتند و همین طور دارند چیز می‌نویسند، به عنوان «حقوق بشر»! اینها اشخاصی هستند که می‌خواهند حقوق بشر پایمال بشود؛ نه اینکه می‌خواهند حقوق بشر را استفاده کنند و بگویند حقوق بشر. اینها، [برای‌] جوانهای ما [که‌] این همه کشته شدند، این همه زجر دیدند، برایشان هیچ حق قائل نیستند؛ اینها را انسان می‌گویند نیستند! اینها ما را بشر - مثل اینکه - نمی‌دانند! آن وقت چهار نفر را ما اعدام کردیم؛ برای اینکه پانزده سال، ده سال، زجر داده‌اند، کشته‌اند، قتل عام کردند، ریختند توی خیابانها به قتل عام، [...] خوب شما همه دیدید این را؛ و همه دیدند این را. آنها مطلعند از این معنا؛ نه اینکه آنجا ایستاده و بیخبر هستند. همین طوری که جزئیات حالا را مطلعند، جزئیات سابق را هم مطلع بوده‌اند. مطلعند، لکن خیانتکارند، بی انصافند، بشر نیستند اینها. اینها یک مزدورانی هستند که می‌خواهند حقوق بشر را پایمال کنند. تا حالا اینطور شده است.
و بحمدالله تا یک قدری جزای بعضی از آنها - البته هستند باز هم - داده شده است؛ لکن الآن توطئه‌ها هست. الآن همان اشخاصی که اهل این کارها بوده‌اند یک مقداری‌شان هستند و مشغول توطئه هستند می‌خواهند دوباره کار را از سر بگیرند. اینهایی که مشغول توطئه هستند، اینهایی که می‌خواهند دوباره مسائل را به حال اول برگردانند، دوباره یک ملت را به زیر بار بکشند، دوباره یک ملت را ذلیل کنند، دوباره‌