لزوم رسیدگی به محرومان و زاغه نشینان
ما باید برای این طبقه کارگر و کارمند، که طبقه ضعیف هستند، طبقه‌ای هستند که شماها اینها را پایین می‌دانید و اینها از همه شما بالاتر و بلند مقامتر هستند، باید دولتها برای اینها کار بکنند. شما که آلاف و الوف دارید و در بانکها دارید و در خارج دارید و در داخل دارید و شرکتها دارید و تجارتها دارید، شماها چه می‌گویید؟ اینهایی که هیچ چیز ندارند در این امور دخالت کردند. خدا می‌داند آن روزی که من در تلویزیون دیدم که نمایش می‌داد این زاغه نشینان تهران را، وقتی پرسید از یکی‌شان که خوب شما اینجا چه می‌کنید. گفت ما صبحها که می‌شود با بچه‌هامان می‌رویم به تظاهر. این زاغه نشین بیچاره تظاهر کرده است و این پیروزی را آورده است. دولتها باید برای این زاغه نشین یک کاری بکنند. شماها که کنار نشسته بودید حالا آمدید می‌خواهید که استفاده کنید. استفاده چیها بروند سراغ کارشان! خداوند ان شاء الله این طبقه را حفظ کند، خداوند شما بانوان عزیز محترم را حفظ کند. خداوند به شما سعادت عنایت کند. شما از قِبَل من به همه بانوان مشهد، که از طرف آنها نمایندگی دارید، سلام برسانید. من خدمتگزار همه شما هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>