سخنرانی
زمان: 28 اردیبهشت 1358 / 21 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم اخوت و برادری میان ملت و مقابله با گروهکها
حضار: گروهی از عشایر جوانرود و اورامانات
بسم الله الرحمن الرحیم
ظلم رژیم پهلوی بر تمام اقشار ملت
من از برادرانم متشکرم که از راه دور آمده‌اند که از نزدیک با هم صحبت کنیم و مطالبی که مورد نظر است به گوش یکدیگر برسانیم. آقایان می‌دانند که در این پنجاه و چند سال حکومت غاصب سلسله پهلوی به اقشار ملت چه گذشت. شما مرزنشینها در مرز مورد تجاوز و تعدی بودید، و آنهایی که در مرکز بودند، در مرکز مورد تعدی بودند؛ منتها هرکس در هر جا که هست تعدیات آنجا را خوب ادراک می‌کند. ماها که اینجا هستیم، در طول مدت سلطنت غاصبانه اینها، اینجا را مشاهده کردیم؛ و از مرزها همین خبری گاهی شنیده می‌شد؛ لکن اطلاع صحیح نداشتیم. شما آقایان هم که در مرزها بودید، همان مرزها را و محل خودتان را می‌دانستید و مشاهده می‌کردید؛ لکن از این مراکز اطلاعی نداشتید، مگر آن چیزی که می‌شنیدید. همه اقشار ملت در زحمت و رنج بودند؛ همه گرفتار بودند.
وحدت زیرلوای توحید
در این دو سال اخیر که ظلم آنها اوج گرفت و ملت هم کم کم طاقتش تمام شد قیام کرد، نهضت کرد؛ یک نهضت اسلامی برای اسلام؛ برای احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - و یک وحدتی به خواست خدای تبارک و تعالی در همه جا، از مرزها گرفته تا مراکز، از شهرستانها تا دهات و قصبات، یک وحدت کلمه‌ای حاصل شد، این وحدت کلمه زیر لوای «اسلام» و پرچم «توحید» حاصل شد؛ که اگر اسلام نبود و