جبهه کذا هستید، در شهرها هم، شما جزء چه حزبی هستید، فلان توی چه حزبی هست، پس به هم بریزند، اینها را ما باید با هوشیاری دقت کنیم، ملاحظه کنیم، مطالعه کنیم در حالشان، که اینها از کجا الهام می‌گیرند که می‌آیند مردم را نمی‌گذارند آرام باشند، اینها را کی وادار می‌کند، پشت پرده چه دستی هست که اینها را وادار می‌کند که نگذارید کارخانه‌ها راه بیفتد؛ در صورتی که اگر کارخانه‌ها راه بیفتد، خوب، زندگی روزمره مردم اداره می‌شود. نگذارید کشاورزی تحقق پیدا کند؛ اگر کشاورزی تحقق پیدا کند به صلاح ملت است. اینها چه اشخاصی هستند؟ از کجا اینها الهام می‌گیرند؟ از کجا آمدند؟ از آن طرف مرز بسیاری از اینها، در آن وقتی که شلوغ شد و انقلاب شد و جلو افتادند مسلمین و ریشه اینها را خواستند بکنند، این اشخاصی که تهیه شده بودند برای آشوب، خیلی‌شان از آن طرف مرز، با تذکره‌های ساختگی و امثال ذلک، خیلی‌شان اینجوری آمدند. یک اقشاری هم بودند که در خود اینجاها بودند و از تتمه همان دستگاه بودند و جیره خوار آنها بودند و دیدند که الآن خطر دارد [برای‌] آنها - وقتی دست اربابها کوتاه باشد، نوکرها هم محروم می‌شوند - اینها هستند که افتاده‌اند توی جمعیت، بین شما می‌آیند یک حرف را می‌زنند؛ بین دسته دیگر می‌روند یک حرف می‌زنند؛ آذربایجان یک جور حرف می‌زند. کردستان یکجور، حرف هر جا یک طور. ماها اگر تحت تأثیر اینها واقع بشویم که دنبال آنی که آنها می‌خواهند که همه به هم بریزید همه، جنگ، برادرها بریزند به جان هم، اگر یک همچو چیزی بشود، آنها قدرت پیدا می‌کنند و از پشت خنجر می‌زنند به ما.
دوری از اختلاف، رمز تداوم انقلاب
ما باید همه با هم توجه به این بکنیم که همان طوری که اسلام فرموده است: وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا (1) همه با هم دست به هم بدهید و اعتصام به حبل خدا بکنید و برای خدا اجتماع کنید، و تفرقه نباشد در کار؛ از تفرقه بترسید؛ همه‌مان. این مسئله واضحی