ریشه‌ها، این ریشه‌ها رشد می‌کنند؛ بعد درخت تناور می‌شوند؛ و بعد ریشه ما را قطع می‌کنند. غفلت از این نکنید، نروید سراغ خانه‌ام چیه و زندگی‌ام چه! بروید سراغ مملکتتان ببینید مملکت چه. اول مملکت را اصلاح بکنیم، بعد برویم سراغ خانه خودمان و سراغ لانه خودمان. مبادا که اینها ما را اغفال کنند! این تبلیغات غلط و سوئی که می‌کنند که برای خودشان خیلی خوب است و برای اربابانشان؛ و برای ملت ما ذلت آور است. مبادا بین شما بیایند بگویند که خوب چی شد حالا! این حرفهایی که می‌زنند، و شما را اغفال کنند از این مقصد اصلی، که عبارت از پیشبرد این نهضت است. و به آخر رساندن. آن وقتی که بکلی ریشه‌ها کنده بشود، و یک مملکت اسلامی با احکام نورانی اسلامی و عدل اسلامی پیدا بشود. دنبال او برویم؛ سراغ این فروعی که هستش [نرویم‌].
دشمن بیدار است
من هم گرفتاری دارم؛ مگر شما ... مردم همه گرفتارند؛ همه؛ این آقا هم گرفتار است؛ شما هم گرفتارید؛ اما الآن وقت گریه و زاری نیست؛ الآن وقت «الله اکبر» و باز جلو رفتن است. باید هوشیار و بیدار باشیم همه. آنها هوشیارند، بیدارند. آنهایی که افتاده‌اند دور، توی دانشگاه، دانشگاه را تعطیل می‌کنند، می‌روند - عرض می‌کنم که - توی کارخانه‌ها، کارخانه را یا تعطیل می‌کنند، یا نمی‌گذارند کار بکنند، یا می‌گویند کم کار کنید، توی ادارات می‌روند ...، کم کاری ایجاد می‌کنند. آنها هوشیارند؛ آنها می‌دانند دارند چه می‌کنند. آنها روی نقشه دارند عمل می‌کنند؛ شما هوشیار باشید! ما هوشیار باشیم؛ ملت هوشیار باشد؛ توجه به فروع نکند و از اصل - چیزهای اصلی - غفلت بکند.
خداوند ان شاء الله همه شما پاسدارها را برای اسلام نگه دارد. شما افتخار ما هستید؛ شما کسانی هستید که آن [هدف‌] از زندگی‌تان را [به‌] این عالم ثابت کردید؛ شما به عالم ثابت کردید که ایران یک مملکت زنده است؛ مملکتی است که می‌تواند خودش روی پای خودش بایستد؛ مملکتی است که می‌تواند جلوی اشخاصی که می‌خواهند بچاپند - آنها - را بگیرد. خداوند به شما قدرت زیادتر بدهد. همه را به وظایف اسلامی‌مان، به وظایف کشورمان و ملی‌مان آشنا بکند. سلام بر همه شما.