سخنرانی
زمان: 30 اردیبهشت 1358 / 23 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: ضرورت خودداری از تضعیف روحیه مردم - کوشش در راه محرومیت زدایی
حضار: صدر حاج سید جوادی، احمد (وزیر کشور) و استانداران سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
چرا تضعیف روحیه‌ها؟
من قبل از ورود در این سه مورد (1) باید گله‌ای از شما و آقایان بکنم. آن کنفرانسی که شماها دو سه روز تشکیل دادید (2)، این مع الأسف ضرر داشت. برای اینکه روحیه مردم را شماها تضعیف کردید. امروز روزی است که باید تقویت بشود روحیه‌ها، نه تضعیف. شکایت - مجرد شکایت - رفع اشکال نمی‌کند، عمل باید بشود. باید امروز ما همه‌مان دست به دست هم بدهیم و به طور قاطع پیش برویم؛ و پیش هم می‌رویم. یأس نباید ایجاد کرد در ملت. و آقایان، آنطوری که من در روزنامه دیدم از رادیو شنیدم؛ تضعیف کردند روحیه ملت را. حتی شاید من هم یک قدری - فرض کنید - تضعیف شدم! و این مضر بود از آن طرف. آقایان بعضی‌شان گله کردند و بعضی‌شان شکایت کردند. بعضی از آن طرف هم، آن آقا که از طرف وزیر کشور ... معاون او دیگر زیادتر! کاری کرد که تضعیف شد. باید ما با قاطعیت پیش برویم.
انقلاب ایران و خطا در محاسبات جهانی
آقا! ما ملت، یعنی نه ما، ما خیلی [نقشی‌] نداشتیم، ملت با آن قاطعیتی که داشت یک همچو کار بزرگی را انجام داد؛ یعنی کاری که هیچ احتمالش در مخیله امثال ماها نمی آمد. احتمال این معنا که یک همچو سدی شکسته بشود، در ذهن کسی نمی‌آمد؛ و