لهذا خارجیها هم که مطالعه کرده‌اند، روی موازین چپگرایی، رو موازین مادیگری، این را یک امر محالی می‌دانستند و گفتند که حسابها خطا درآمد. حسابهای همه خطا درآمد، برای اینکه این حسابها همه‌اش روی ما دیگری بود. درست هم می‌گفتند، آنها روی حسابهای مادیگرایی یک ملتی که هیچ ندارد بر یک قدرتهایی که همه چیز دارند معنا ندارد که این پیروز بشود؛ لکن روی یک معانی دیگری، که معنویات باشد و ایمان مردم و آن چیزی که در صدر اسلام برای مسلمین پیدا شد و کمتر از نیم قرن دنیا را تسخیر کردند؛ آن ایمان و استقبال به شهادت، نترسیدن از اینکه من اگر بمیرم چه می‌شود، شهادت را برای خودشان نعمت می‌دانستند؛ - الآن هم در بین اقشار هستند که می‌آیند و می‌گویند دعا بکنید ما شهید بشویم، دعا بکنید بچه من شهید بشود - این روحیه پیدا شد و این وحدت کلمه‌ای که در همه اقشار به وجود آمد. این سد بزرگی که همه حسابها را باطل از کار درآورد، [شکست‌]، به واسطه آن این پیشرفت را کردیم.
توان سازندگی ملت
ملتی که این پیشرفت را کرده است نباید به اینکه یک قدری کشاورزی‌اش عقب است، یک قدری مثلاً کارخانه‌ها را نمی‌گذارند راه بیفتد اینها را هم ما البته می‌دانیم که الآن تتمه آن رژیم به شکل یک ریشه‌های مفسد و فاسد هست در این مملکت؛ از آن طرف هم از خارج به اینها یک کمکهایی می‌شود اشخاص منحرف هم زیاد هستند؛ می‌دانید که اینها دارند کارشکنی می‌کنند؛ و من جمله کارشکنی‌ای که می‌کنند، همینکه نمی گذارند کشاورزها بردارند. تا می‌توانستند نگذارند بکارند؛ حالا که کاشته‌اند، نمی‌گذارند بردارند. یکی از مشکلات این است. لکن ما باید با یک قوّه روحی، قوّه ایمانی پیش برویم.
باید مردم را تقویت بکنیم. این مردمی که با قوّت ایمان و با روح شجاعانه، زن و مردشان در خیابانها ریختند و این اساس را به هم زدند، اینها قدرت این را دارند که بسازند مملکت را. می‌توانند