سخنرانی
زمان: 1 خرداد 1358 / 25 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: نقش ویژه کارکنان و کارمندان صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی
حضار: نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارکنان شرکت نفت
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت اعتصابات کارکنان صنعت نفت
من در عین حال که حالم مقتضی نیست، مع ذلک چند کلمه‌ای با شما دوستان، با شما عزیزان، با بانوان محترمه و با برادران عزیزم، صحبت می‌کنم.
نهضت ما گرچه مرهون همه اقشار ملت است، گرچه همه اقشار ملت نهضت را همراهی کردند، چه بانوان تمام ایران و چه مردان برومند ما، لکن بعضی اقشار یک ویژگی خاصی داشتند؛ و از آن جمله، کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها در مقامی بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات رژیم منحوس در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی داشت؛ و همراهی آنها از نهضت یک خصوصیت بیشتری داشت. از این جهت، ما به آنها بیشتر از سایر اقشار شاید ارج بگذاریم و تشکر می‌کنیم. شما برادران بودید که در اعتصابات خودتان مقابل رژیم طاغوتی ایستادید، و نهضت را پیش بردید و اسلام را تقویت کردید. من باید از شما تشکر کنم. من دعا به شما می‌کردم و می‌کنم. لکن این معنا که گفتید شما زیر فشار بیشتر بودید، باید بفرمایید که شما فشار خودتان را بیشتر احساس کردید؛ و الّا در این مملکت کی بود که تحت فشار نبود، کدام قشر بودند که اختناق بر آنها حکومت نمی‌کرد. کدام قشر بودند که محرومیت نداشتند. آیا قشر روحانی محرومیت نداشت؟ آنها را از تمام وعظ و ارشادی که می‌خواستند بکنند محروم کردند، آنها را در اختناق چنان قرار دادند که نمی‌توانستند نفس بکشند؛ سایر اقشار ملت هم همین طور بودند. همه در رنج بودند.