سخنرانی
زمان: صبح 2 خرداد 1358 / 26 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: مسئله حق و اهل حق
حضار: عشایر کرمانشاه (گواران، سنجاب و قلمان)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ویژگیهای اهل حق
امیدوارم که ما همه اهل حق باشیم. رژیمهای فاسد با حق مخالف بودند؛ پس با اهل حق هم باید مخالف باشند. آنها کوشش می‌کردند که حق تحقق پیدا نکند. آنها از اهل حق می‌ترسند و می‌ترسیدند. اگر ما اهل حق باشیم و اگر ملت ما اهل حق باشند، نمی‌گذارند که رژیمهای فاسد هر کاری می‌خواهند بکنند، و مانع می‌شوند از اینکه اجانب در مملکتشان حکمفرمایی کنند. من امیدوارم که همه ما اهل حق باشیم؛ و همه به قرآن کریم و اسلام سر به پیش بیاوریم؛ و همه عامل به احکام خدای تبارک و تعالی باشیم که اگر همه عامل باشیم به احکام خدا و علاقه داشته باشیم به اسلام، مملکتمان پیروز خواهد شد و [رو] به پیشرفت خواهد رفت. تمام نقصها این است که حق را نمی گذارند تحقق پیدا کند، و اهل حق را نمی‌گذارند تحقق پیدا کنند؛ و ما باید با تمام جدیت حق را زنده کنیم، و اسلام را زنده کنیم، و قرآن کریم را زنده کنیم؛ و یک جمهوری اسلامی که حق است متحقق کنیم تا اینکه تمام در زیر سایه حق زندگی کنیم؛ و همه اهل حق باشیم. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه شما را مسئلت می‌کنم.
پایان آشفتگیها در سایه اتحاد
و مسائلی که ایشان (1) فرمودند، مورد بررسی ان شاء الله قرار می‌گیرد. و من هم می‌دانم

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>