سخنرانی
زمان: 3 خرداد 1358 / 27 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: ضرورت مقابله با توطئه‌های دشمن و لزوم پاکسازی دادگستری و سازمانهای اداری
حضار: پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای دادگستری
بسم الله الرحمن الرحیم
پیروزی انقلاب به دست طبقات محروم
این فرصتهایی است که به برکت این نهضت برای ما و شما پیدا شده است ...: پاسداران محترم در کنار ما؛ و اعضای دادگستری باز در کنار ما؛ آن مطالبی که باید صحبت بشود [در] میان بگذاریم، و راه حل هم ان شاء الله پیدا بشود، بیان کنیم. من ابتدائاً راجع به پاسداران بعض کلمات را عرض می‌کنم. ما باید از این پاسداران، این جوانهای برومند، این جوانهای زحمتکش، تشکر کنیم که در یکوقتی جزء محرومین بودند و بعد همین محرومین به مملکت خدمت کردند و قیام کردند و با دست همین طبقه این نهضت به اینجا رسید. این یک مطلبی است که برای ما و بر هیچ کس پوشیده نیست که آن طبقه‌ای که این نهضت را به ثمر رساندند، آن طبقه محروم، از زن و مرد بود. اینهایی که در خیابانها ریختند و با صدای «الله اکبر» و با مشت فشرده و با ایمان، اعتنا به قدرتهای شیطانی نکردند همین زنهای محترم و مردهای عزیز محترم بودند که از طبقه محروم در آن رژیم بودند. اینها بودند که توانستند این قدرت شیطانی را بشکنند و این سد را خرد کنند و اینها هستند که از این به بعد باز تکلیف دارند؛ یعنی همه تکلیف داریم.
ریشه‌های طاغوت در ایران
ما الآن نرسیدیم به آن نقطه‌ای که می‌خواهیم و ملت می‌خواهد و آن نقطه‌ای که اساس برقراری حکومت عدل است. تا اینجا که ما آمدیم موانع را تا یک حدودی رفع کردیم؛ چپاولگرها را تا یک حدودی خارج کردیم؛ لکن باز ریشه‌هایی از آنها هست که‌