سخنرانی
زمان: 5 خرداد 1358 / 29 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: مکافات کامل اعمال خیر و شر در آخرت
حضار: تکنسینهای پزشکی اورژانس تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
احساس خطر از توطئه براندازی
البته فرق است مابین شنیدن و دیدن. ما در این جنایات آخر، می‌شنیدیم مصیبتهایی که بر جوانهای ما، بر اطفال ما وارد شد. از دور می‌شنیدیم و شما می‌دیدید؛ و این خیلی فرق می‌کند. ما در خارج خدمتهای لفظی می‌کردیم و شما عملی. شما در میدان بودید، و در میدان مبارزه به کار خودتان، به مسئولیت خودتان عمل می‌کردید؛ و شما کارتان از کار ما بالاتر بود.
البته ما هم در زمان شاه سابق که جوان بودیم با مشاهده چیزهایی دیدیم لکن اخیراً شماها دیدید که به سر این ملت چه آمد. و شما حالا احساس می‌کنید که اینهایی که می‌خواهند اخلال کنند که همان رژیم را با صورت دیگری - نه رژیم شاهنشاهی، با یک صورت دیگری- همان مسائل سابق پیش بیاید و به ملت ما همان بگذرد که دیدید، شما بیشتر احساس ناراحتی می‌کنید.
شما بهتر خیانتهای این قشرهایی که می‌خواهند باز آشوب کنند و آشوب، از خارج، دیگران، آنهایی که ما را غارت کردند، آنهایی که جوانهای ما را با توطئه‌های آنها به خاک و خون کشیدند، برگردند، شما بیشتر احساس ناراحتی باید بکنید برای اینکه شما دیدید که چه کردند، و ما شنیدیم که چه کردند. کردند هرچه باید بکنند، و رفتند. و ان شاء الله به جزای خودشان هم در اینجا و هم در آنجایی که جای جزاست [خواهند رسید].
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>