سخنرانی
زمان: صبح 6 خرداد 1358 / 1 رجب 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: اهمیت امداد
حضار: اعضای گروه امداد بروجرد
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
نیاز به گروه امداد
زحمات شما پیش خدای تبارک و تعالی محفوظ است. ما همه باید گروه امداد باشیم. اسلام همه مردم را به رعایت یکدیگر دعوت فرموده‌اند: کُلُّکُم رَاعٍ و همه ما مسئولیم و کُلُّکُم مَسؤول‌همه باید رعایت اشخاصی که با آنها تناسب دارید، رعایت همه ملت را بکنیم، و همه باید از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد. شما البته به این اسم مسمی‌ هستید، و امیدوارم که عملتان موافق با اسم باشد. همین طوری که اسمتان «گروه امداد» است و تا حالا امداد کردید، از این به بعد هم به برادران خودتان، به کشور خودتان، به شهر خودتان، گروه امداد باشید، و مطابق با آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده است، مطابق دستورات او عمل کنید. و دعا کنید که همه ما گروه امداد باشیم، و همه عمل کنیم به وظایف اسلامی خودمان. امروز ایران محتاج به گروه امداد است. ایران محتاج است که همه گروهها گروه امداد باشند؛ برای اینکه آن چیزی که برای ایران گذاشته‌اند خرابی است، آشفتگی است، و با امدادِ همه باید این آشفتگیها رفع بشود.
نگرانی دشمنان از پیشرفت انقلاب اسلامی
یکی از امدادهایی که ملت می‌توانند بکنند این است که ایرادها را کم بکنند. الآن وقت این است که ما باز این نهضت را به پیش ببریم؛ وقت این نیست که ایراد بکنیم. آنهایی که وادار می‌کنند مردم را به ایراد، آنها می‌خواهند نهضت پیش نرود. آنها از