پیشرفت نهضت نگرانند؛ می‌دانند که اگر این نهضت پیش برود، برای آنها دیگر جایی نیست؛ از این جهت اشکال تراشی می‌کنند؛ مردم را وارد به ایراد می‌کنند، وادار به ایراد می‌کنند، و اینها برای این است که متوقف کنند مردم را، یا بدبین کنند. گاهی می‌گویند که خوب چه شده است؟ تا حالا که چیزی نشده است!
رفع مشکلات در گرو امداد عمومی
ملت می‌داند که چه شده است. دنیا هم می‌داند که چه شده است. و از این شده‌ها نگرانند. اینهایی که می‌گویند چه شده است، از این شدن نگرانند؛ برای اینکه آنچه شده است این بوده است که تمام متفکرین دنیا را به تحیر واداشته است. که یک ملتی که به دستش هیچ نبود، قدرتهای بزرگ را شکست؛ آزادی برای خودش تهیه کرد «چه شده است» یعنی چه؟ الآن این شده است که ما نشسته ایم آزاد با هم صحبت می‌کنیم. در چند سال پیش از این ... یک همچو اجتماعی، کمتر از این هم، برای ما ممکن نبود، برای شما هم ممکن نبود. ما الآن دست دیگران را از سر مملکتمان کوتاه کرده ایم. و چند وقت پیش از این، هر چه بود آنها می‌بردند؛ حالا نمی‌برند. اینها که می‌گویند «چه شده است» برای اینکه مردم را بدبین کنند؛ و اشخاص غافل هستند. شاید بسیاری از این «چه شده است»، بسیاری غفلت بکنند؛ و اگر اینها بگذارند، چیزهایی دیگر هم می‌شود. لکن البته با تدریج باید این آشفتگیها رفع بشود. همه ایران باید گروه امداد باشند. اگر همه گروه امداد شدند، رفع این اشکالات همه خواهد شد، و اگر ایرادگیر شدند، اشکالات رفع نمی شود، و احتمال اینکه یکوقت خدای نخواسته به عقب برگردیم، یکوقت شکست بخوریم، یکوقت باز همان مسائل برگردد، هست.
ان شاء الله خداوند شما را گروه امداد برای اسلام قرار بدهد، و اجر گروه امداد را به شما عنایت کند، و همه موفق و مؤید باشید؛ و همه باشیم برای خدمت ان شاء الله.