حضرتعالی را قبول می‌کنند ولی در مقام عمل، نه آیین نامه دادگاه‌های انقلاب را قبول دارند و نه آیین نامه‌های کمیته مرکزی را.]
مخالفتهایی بر پایه هوسبازی و یا براندازی
خوب، این جزو همانها هستند که یکوقت این است که یک آدمی است هوای نفْس دارد؛ نه اینکه مثلاً از آنهاست که می‌خواهند انقلاب را به هم بزنند. گاهی هوای نفْس است که دلش می‌خواهد که حالا خودش هم یک مثلاً چیزی داشته باشد. یکوقت اینطور است. اینها، باید به آنها حالی کرد به اینکه حالا وقت این کارها نیست؛ حالا صحیح نیست اینکه آدم برود دنبال هوای نفْسش. وقتش باقی است بعدها ان شاء الله. یکوقت این است که نه، موذی است؛ می‌خواهد این کارها را بکند برای اینکه به هم بزند اوضاع را. یکی از همین ساواکیهاست؛ یکی از همین- نمی‌دانم- فداییهاست که می‌خواهند وضع را به هم بزنند و باید تلقی کرد که مخالف انقلاب و ضدانقلاب [اند] و با آنها عمل ضدانقلابی کرد ..
[آقای مهدوی کنی: در ادارات دولتی مأمورینی که آنجا هستند از پاسدارها، آنها نه اینکه مخلّ نظم ادارات باشند ولی مشاهده می‌کنند که همان اوضاع سابق دارد تکرار می‌شود و اینها نمی‌توانند تحمل آن اوضاع را بکنند. رفتند تذکراتی دادند [که‌] بله، منشأ نگرانیها باید باشد؛ می‌خواستم عرض بکنم اینها منشأ نگرانی نیست.]
بله، اینها جزء خصوصیات مطلب است که حالا من دیگر الآن- وقتم هم الآن [گذشته-] خسته‌ام.