سخنرانی
زمان: 30 فروردین 1358 / 21 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: خیانتها و کارشکنیهای گروهکها
حضار: عشایر دشت مغان، ارشق، اجارود، ارسباران، اردبیل و خلخال - کارکنان صنایع فولاد شیراز
بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت الهی در تحول و پیروزی ملت
از همه آقایان و طوایف مختلف که تشریف آوردند و از نزدیک ملاقات با ما حاصل شده است تشکر می‌کنم. از خداوند تعالی توفیق و سعادت همه شما و همه ملت ایران را خواستار هستم. شما می‌دانید که این پیروزی به دست آمده است لکن این من نبودم که به واسطه من پیروزی را به دست آوردید؛ خدای تبارک و تعالی در سایه امام زمان - سلام الله علیه - ما را پیروز کرد. اسلام، قرآن مجید، ما را پیروز کرد. ما همه اسلام را می‌خواستیم و همه جمهوری اسلامی را. این قدرت اسلامی بود و ایمان سرشار اقشار ملت بود که ما را پیروز کرد. ما همان بودیم که در چندین سال قبل بودیم، ایران همان ایران و ملت ایران همان ملت، چه شد که بعد از مدت کمی این تحول حاصل شد؟ سابق همه چیز ما را می‌بردند و ما نفس نمی‌کشیدیم؛ سابق جوانهای ما را در زندانها زجر می‌دادند و اعدام می‌کردند و ما قدرت حرکت نداشتیم؛ سابق چپاولگران همه چیز ما را چپاول می‌کردند و ما نفس نمی‌کشیدیم. چه شد که این ملت همچو متحول شد؟ جز عنایت خدا چه بود؟ جز اینکه خدای تبارک و تعالی به برکت اسلام، به برکت قرآن کریم توفیق داد که شما متحول شدید از یک ملت ضعیف به یک ملت قوی، از یک اراده ضعیف به یک اراده قوی، از یک ایمان ضعیف به یک ایمان قوی؟ این دست غیبی بود که این تحول را پیش آورد.