علامت این است که سوء نیت دارند، نمی‌خواهند این مملکت آرامش پیدا کند، نمی‌خواهند این مملکت رشد پیدا بکند؛ می‌خواهند به همین حال ضعف باقی باشد و مثل سابق بشود تا اینکه ذخایر ما را ببرند، تا اینکه فرهنگ ما را عقب نگه دارند، تا اینکه نگذارند انسان پیدا بشود در ایران. بیدار باشید و دست این یک طایفه مضلّ و ضالّ (1) را کوتاه کنید؛ نگذارید در بین شما رخنه کنند، نگذارید جوانان شما را اغوا کنند.
ان شاء الله اگر چنانچه ما توفیق پیدا بکنیم و حکومت اسلامی به آنطور که می‌خواهیم جریان پیدا بکند و این اسم به مسمّی‌ برسد و این ظاهرْ باطنش هم ظاهر بشود، برای همه رفاه هست، برای همه سعادت است، برای همه رفاه و سعادت دنیا و آخرت است. کوشش کنید که وحدت کلمه خودتان را حفظ کنید؛ کوشش کنید که این امر توحیدی را، این اراده الهی را حفظ کنید که با این ایمان است که شما می‌توانید به مقصد برسید. خداوند همه شما را سعادتمند کند. خداوند دست شیاطین را از مملکت ما قطع کند.