نمی‌گذارند راه بیفتد، فرهنگ را نمی‌گذارند صورت اسلامی پیدا کند، صنایع را نمی گذارند راه بیفتد. اینها بودند که می‌خواستند رفراندم را نگذارند تحقق پیدا بکند، اینها بودند که بعضی صندوقهای رفراندم را آتش زدند و به بعضی صندوقها حمله کردند و رفراندم را تحریم کردند (1). اینها فهمیدند که در بین ملت جایی ندارند و ملت ما با وحدت کلمه و با قدرت الهی و ایمان بر همه مشکلات تا اینجا پیروز شده است، می‌خواهند نگذارند پیروزی ما به ثمر برسد. اینها هوادار ملت نیستند، اینها برای کارگر و برای دهقان نمی‌خواهند خدمت کنند؛ اینها دشمن کارگر و دهقان هستند و به صورت دوست درآمده‌اند تا نگذارند برای آنها عمل مثبت انجام بگیرد. آیا رفراندم برخلاف مسیر ملت بود که آنها مخالفت می‌کردند؟! آیا کشاورزی برخلاف مسیر ملت است که اینها مخالفت می‌کنند؟! آیا راه انداختن صنایع و کارخانه‌ها برخلاف مسیر ملت است که اینها مخالفت می‌کنند و با جدیت جلوگیری می‌کنند؟! آیا خانه سازی برخلاف مسیر ملت است که در بین ملت حرفهای نالایق پخش می‌کنند؟! شما از اعمال اینها بفهمید که اینها مُفْسِد هستند و اینها عمال خارجی و مُسْتَعْمِرین هستند و می‌خواهند ما را از مسیر خودمان خارج کنند. مستعمرین لمس کردند این معنا را که ما با وحدت کلمه پیروز شدیم و آنها نتوانستند این عنصر فاسد را با آنهمه جدیت در ایران نگه دارند.
هشدار به ضد انقلاب
از این به بعد باید شما بیدار باشید، هوشیار باشید؛ نگذارید اینها در بین صفوف شما رخنه کنند و نگذارند شما به مقصد خودتان برسید. اینها نظر صحیح ندارند، اینها دلسوز ملت نیستند؛ اینها عمال اجانب هستند که با صورتهای فریبنده در بین اقشار ملت به راه افتادند و نمی‌گذارند ایران یک آرامشی پیدا بکند تا اینکه برای همه اقشار زندگی مرفه تهیه شود. اینها می‌خواهند با گل آلود کردن آب برای اجانب ماهی بگیرند، اینها می‌خواهند باز چپاولگریها را اعاده بدهند، اینها می‌خواهند باز اختناق را برگردانند،