همه چیز ما را به باد بدهند. شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به آن رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف را کنار بگذارید، با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش بروید و آن استقرار حکومت عدل اسلامی برای همه، عدالت برای همه. این مفسدین باید بدانند که این برای ملت ما مضر است و برای خودشان هم مضر است. این تفرقه افکنی ملت ما را به باد خواهد داد اگر موفق بشوند، خدای نخواسته. لکن باید بدانند که ما با ملایمت - تا موقعی که محتاج به ملایمت است - با آنها رفتار می‌کنیم و آن وقت که تکلیف برای ما پیدا شد به طور دیگر عمل خواهیم کرد و یک روز حساب را پاک خواهیم کرد.
من از شما آقایان، از تمام ملت ایران، از تمام اقشار ایران، از دانشجویان محترم، از تجار، از کارگران، از کارفرمایان، از همه ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها در بین اقشار شما تفرقه بیندازند. دقت کنند که اینها عمال خارجی هستند و می‌خواهند با بهانه‌های مختلف آشوب بپا کنند. در این چند روز دیدید که با بهانه بسیار مبتذل - که خود آن آقا (1) با آن مخالف بود - در خیابانها ریختند و مدارس را تعطیل کردند و مردم را اغفال کردند برای اینکه آشوب بپا بشود. آنها متوجه باشند که قدرت این را ندارند که تفرقه مابین ما و آقایان دیگر بیندازند. و آقایان با هوشیاری جلو این تفرقه‌ها را می‌گیرند. شما ملت مأمورید که با هوشیاری جلو این تفرقه‌ها را بگیرید. جوانان عزیز ما در دانشگاه و در سایر مدارس موظفند که از این توطئه‌ها جلوگیری کنند. عزیزان من! این توطئه گریها بر ضد انقلاب است و اینها که توطئه می‌کنند بر ضد انقلاب هستند؛ تهمتها که می‌زنند برای تفرقه، ضد انقلاب است. انقلاب اسلامی را حفظ کنید و این نهضت را گرم نگه دارید. خداوند تمام شما را حفظ کند و ملت ما را به سعادت و سلامت برساند.