سخنرانی
زمان: بامداد جمعه 31 فروردین 1358 / 22 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: نقش اسلام در پیروزی مسلمانها - رهنمودهایی به هیأت نمایندگی عربستان
حضار: اعضای هیأت نمایندگی عالیرتبه مذهبی عربستان سعودی به ریاست محمدالسبیل (امام جماعت مسجدالحرام)، سفیر آن کشور، و میناچی، ناصر (وزیر اطلاعات و تبلیغات وزارت ارشاد - و سرپرست سازمان اوقاف)
بسم الله الرحمن الرحیم
مسجد، مرکز جنبش و خیزش
اولاً تشکر می‌کنم از این وَفْد (1) و از امام محترم (2) و از ملت حَرَمَیْنِ شریفین، ریاض و از جلالت ملک (3) که شما را برای تفقد از ما اینجا فرستاده است. مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می‌شده است و از مسجد حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در [زیر] بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است. شما که از اهالی مسجد و از علمای مساجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیه و برای قطع ایادی شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید.
نقش اسلام در پیروزی مسلمانها
ما به خواست خدای تعالی با آنکه بی‌ساز و برگ بودیم و ملت ما در دستش از تفنگ و آلات جنگی چیزی نبود، به واسطه قدرت ایمان و وحدت کلمه بر قوای طاغوتی غلبه کردیم. و من امیدوارم که همه ملتهای اسلامی بپا خیزند و با وحدت کلمه و با توجه به