سخنرانی
زمان: 31 فروردین 1358 / 22 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان
حضار: هزاران نفر از اهالی و نمایندگان عشایر و پرسنل شهربانی ایلام و پشتکوه - عشایر خاوری خراسان - مرزنشینان جنت آباد تربت جام - کارگران کارخانه‌های قم - کارکنان کفش بلّا - پیشاهنگان و مربیان و فرهنگیان ورامین و قزوین و تاکستان
بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام هنوز در ایران پیاده نشده است
من از این شور و شعف شما جوانها و متدینین، در هر نقطه هستید، تشکر می‌کنم. شما با این شور و شعفْ نهضت اسلامی را به پیش راندید، و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که این شور و شعف باقی باشد و این نهضت را به آخر برسانید. شما جوانان ملت، شما اقشار ملت، به اسلام وفاداری کردید و دست اجانب را که در کشورتان سلطه داشت قطع کردید؛ و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که این ریشه‌های گندیده‌ای که از آن رژیم مانده است با دست توانای ملت و جوانان برومند ما قطع شود. ما راه را به آخر نرساندیم؛ ما تاکنون اسلام را به آنطور که هست پیاده نکردیم. تا اینجا که ما رسیدیم فقط دست چپاولگران را و دست اجانب را- تا حدودی- از کشور خودمان و از خزائن خودمان قطع کردیم و دزدهای کشور را بیرون راندیم؛ ولی توطئه‌ها باز هست، ریشه‌های فاسد باز هست؛ و باید با همت شما جوانان ملت این توطئه‌ها خنثی‌ شود و این دستهای فتنه‌انگیز قطع شود.
وظیفه رویارویی با گروهکها و دیگر فتنه گران
شما در هر جا که هستید، ملت ایران در هر جا که هست، در هر شهری که هست، در هر ده و قریه‌ای که هست، با کمال دقت مواظب اعمال فتنه انگیزان باشد. اینها در بین‌