سخنرانی
زمان: 24 فروردین 1358 / 15 جمادی الاول 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: جنایات شرم آور عمال امریکا و دیگر دست نشاندگان بیگانه در گنبدکاوس و لزوم مقابله با آن
حضار: پاسداران و مردم شهرستان گنبدکاوس
بسم الله الرحمن الرحیم
فاجعه گنبدکاوس، توطئه عوامل امریکا و اجانب
من از بعضی مطالب که شما گفتید فی الجمله آگاه بودم. و من متأسفم از این قضایا که واقع می‌شود و شده است (2). اینها که در آن محل به شلوغی و به سمپاشی و به شرارت مشغولند، اینها به دلیل اینکه ما برای این ملت می‌خواهیم یک آزادی، یک استقلال، یک رفاه پیدا بشود و آن جمعیت مُفْسِد می‌خواهند نباشد و شلوغ بشود و به هم بخورد اوضاع تا اینکه اربابانشان برگردند. از این جهت ما اینها را متهم می‌کنیم به اینکه اینها، هم ضد انقلابند و هم دست نشانده اغیار و اجانب. اینها اگر هوادار ملت هستند، چرا در موقعی که برای ملت، دولت و ما، کارهایی که رفاه آنها هست می‌خواهیم انجام بدهیم اینها مانع می‌شوند؟ چرا از رفراندمی که همه ملت با او موافق است اینها مخالفت می‌کنند؟ این رفراندم مگر چیست که همه ملت موافق و این عده خرابکار مخالفند؟ اینها طرفدار مردمند؟ طرفدار ملتند؟ طرفدار خلقند؟! اگر طرفدار خلقند، تمام خلقْ اسلام را می‌خواهد، تمام ملت به جمهوری اسلام رأی می‌دهد، چرا اینها مخالفت می‌کنند؟ چرا برادرهای ما را برای اینکه می‌خواهند به «جمهوری اسلامی» رأی بدهند، رگبار مسلسل به سوی آنها می‌بندند؟ این جز این است که اینها می‌خواهند خرابکاری بکنند؟ اینها