می‌خواستند که رأی جمهوری اسلام به شکست بربخورد و ما نتوانیم جمهوری اسلامی را در اینجا درست بکنیم؛ و آنها یا برگردانند رژیم منحوس شاهنشاهی را، و یا به جای آن یک چیز دیگری - فرم دیگری که - باز برای آنها کار بکند، برای اجانب کار بکند، در ایران به ثمر برسانند. اینها مخالف اسلام هستند، اینها مخالف ملت هستند، اینها مخالف آزادی هستند، اینها مخالف استقلال هستند. اینها می‌خواهند که باز همان کارهایی که - همان مطالبی که - در رژیم سابق بود اعاده کنند ولو به صورت دیگر. این معنا که در گنبد محقق شده در خیلی جاها از مملکت ما بوده، و همه آنها هم زیر سر این اشرار بوده است که دست نشانده‌های امریکا یا جای دیگر هستند.
لزوم پایداری در برابر اشرار
من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد و اهالی غیور گنبد، تشکر می‌کنم که در این زحمات پایداری کردید. و مسائلی که ذکر کردید من به سمع دولت می‌رسانم؛ و امیدوارم که ترتیب اثر (1) داده بشود و امنیت به آنجا برگردد. لکن شما هم باید کمک کنید یعنی پشتیبانی کنید از قوای انتظامی. اگر قوای انتظامی در آنجا مستقر شد شما هم پشتیبانی کنید و به کمکِ هم، اشرار را کنار بزنید. این اشرار که حمله می‌کنند به مسلمین، واجب است آنها را دفع کنند ولو به قتل آنها منجر بشود. و هر کسی پایداری کند ثواب دارد، و هرکس کشته بشود ثواب شهید دارد. من اخطار می‌کنم به این اشرار که اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معامله دیگر خواهیم کرد. من از شما تشکر می‌کنم و نسبت به مصایبی که به شما وارد شده است متأثر هستم. این مصایب به ما هم وارد است؛ مصایب شما مصایب ماست و ناراحتی شما ناراحتی ماست. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که شما را در پناه خود و در پناه امام زمان - سلام الله علیه - حفظ کند؛ و همه با هم برادروار - همه با هم باشید و همه با هم این نهضت را به ثمر برسانید. خداوند همه شما را توفیق عنایت کند.