سخنرانی
زمان: ظهر 1 اردیبهشت 1358 / 23 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: اهتمام به مسائل اصلی انقلاب- لزوم سرکوب دشمنان داخلی و خیانتکاران گروهکی
حضار: گروه‌هایی از فرهنگیان و دانشجویان کرمانشاه و همدان - جمعی از اهالی همدان، وشصت نفر از نمایندگان جامعه روحانیت تهران
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
اهتمام به مسائل اصلی انقلاب
توفیق و سعادت همه اقشار ملت و شما خانمها و آقایان حاضر در اینجا را از خداوند می‌خواهم.
شما الآن قبل از مسائل اصولی به مسائل فرعی پرداخته اید. (1) مسائل اصولی، ما الآن در بین داریم؛ تا آن مسائل اصولی حل نشود مسائل فرعی حل نخواهد شد. این مسائل به آن می‌ماند که در آن وقتی که ما همه با هم برای شکستن سد محکم خارجیها و عمال آنها فریاد می‌زدیم، شما حرف درست شدن دانشگاه یا درست شدن حوزه‌ها را بزنید! [این حرف‌] در آن وقت بیموقع بود، حالا هم همین طور. شما الآن گرفتار مسائلی هستید که اگر آن مسائل حل نشود، این مسائل حل نخواهد شد. شما الآن گرفتار انحرافاتی هستید که دامن می‌زنند و می‌خواهند مملکت ما را منحرف کنند و باز به حال سابق برگردانند. تا این انحراف و این خیانتها منقطع نشود و از بین نرود مسائل فرعی اصلاح نمی‌شود. شما الآن این مسائلی را که گفتید و طرح کرده اید، این برای وقتی است که ما بر اجانب غلبه پیدا کرده باشیم و آنها را عقب رانده باشیم. ما الآن در بین راه هستیم،