برای خودمان نه برای شما؛ ابداً این مطلبْ طرح نیست؛ این مطلب در جمهوری اسلامی - این مسائل - طرح نیست اصلاً. لکن اوضاعْ اوضاع اغتشاش و درهم و برهمی است که باید با مهلت انجام بگیرد.
حکومت انتقالی
من به شما اطمینان می‌دهم که وقتی که استقرار پیدا کرد حکومت ما - الآن بین راه هستیم، ما الآن حکومت مستقر نداریم، حکومت انتقالی است (1) یک حکومت مستقر پیدا کنیم که همه شما رأی بدهید، همه شما سرنوشت خودتان را تعیین کنید، بعد از اینکه تعیین کردیم سرنوشت خودمان را ... همه‌مان رأیمان را دادیم به اشخاص که دلخواه خودمان هستند ...، آن وقت حکومت را آن اشخاصی که از طرف ما رأی دارند درست می‌کنند؛ یک حکومتی که مال همه ملت است. همه ملت حکومتشان عبارت از یک حکومت صحیح است و اسلامی ان شاء الله. ان شاء الله قدرت اسلامی، احکام اسلامی. و آن وقت خواهید دید که قضیه، قضیه تبعیض و تجزیه و اینها هیچ ابداً مطرح نیست. نه از اول اسلام مطرح بوده نه حالا مطرح است. اگر چهار روز یک نفر آدم قاچاق آمد در این مملکت و خرابکاری کرد، این را نباید ما به اسم این بگذاریم که مثلاً مسائل باید اینطور باشد؛ نخیر، وقتی که دولت اسلامی ان شاء الله استقرار پیدا بکند، ان شاء الله همه ما، همه شما در رفاه هستیم. و من سلام خودم را به برادرهایی که شما از پیش آنها آمدید اعلام می‌کنم و از آنها می‌خواهم که یک قدری حوصله داشته باشند، صبر داشته باشند. ان شاء الله خداوند همه‌تان را حفظ کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته